Stauder D

Hydrangeaceae - Hortensiafamilien

Deinanthe
caerulea
Skogbunnsplante fra Hubei-provinsen i Kina. Store hortensialignende blader.
Forholdsvis store, nikkende, voksaktige blomster som er lyst blåfiolette. Blomstrer
august-september. Trives best i halvskygge. I full sol blir bladene lett svidd.
Foretrekker godt drenert, men jevnt fuktig jord. 30 cm.
kr 80,-
   


Aizoaceae - Middagsblomstfamilien

Delosperma
basuticum
Sukkulent i middagsblomst-familien fra
Drakenskensbergfjellene. Tidligere spredt
som D. congestum. Navnet er ikke helt i boks
ennå og det kan være en hittil ubeskrevet art.
Danne kompakte tuer av tykke, grønne blader.
Gule blomster.Ser ut til å tåle mer vinterfuktighet
enn de fleste artene i denne slekta.
5 cm. Juni-september.

kr 40,-
  Delosperma basuticum Delosperma basuticum  

Delosperma
sp. Sani Pass
Ennå ikke bestemt art fra Sani Pass, Lesotho. Mattedannende
med tykke grønne blader. Rosa eller rødfiolette blomster fra
juni til oktober. Krever god drenering og mager jord. Full sol.
3 cm. Hardførheten ser ut til å være bra, men vi har ennå for
kort erfaring med den til å kunne si det sikkert.
kr 40,-
     Ranunculaceae - Soleiefamilien

Delphinium
beesianum
Plantene stammer fra frø innsamlet i 4100 m.
høyde i Min Shan-fjellene i Sichuan. Det er mulig
planten er feilbestemt da den ikke ligner mye på
beskrivelse og bilder av D. beesianum i Flora of
China. Dette er en lav art (ca. 15 cm) med store
blomster (ca 4 cm breie) som har en lang spore.
Blomstrer juli-september. Bør få god drenering
da voksestedet i naturen er rasmark av kalkstein.
Ikke før
2019.
   
 

 

 


Delphinium
cf. confusum
Riddersporeart fra Kirgisistan. Opprette stengler med blåfiolette blomster.
Blomstrer juli-august. Full sol. Godt drenert, men ikke for tørr jord. 40 cm.

kr 50,-

Delphinium
neglectumRiddersporeart fra Øst-Sibir. Kraftige
stengler med lyseblå eller blåfiolette
blomster i lange aks. Variabel.
Trenger ikke oppbinding.
120 -180 cm. Juni-juli.
kr 40,-
   

 

Delphinium sp.

Delphinium sp.

Ukjent riddersporeart fra Kina. Opphavet er villsamla frø fra fjellene i
Sørvest-Kina. Det finnes 173 kjente arter i Kina og sikkert flere som
ennå ikke beskrevet. Det er derfor ikke helt lett å finne ut hva dette er.
Arten er særpreget ved at knoppene er delvis rødfarget og at de utfoldete
blomstene har en rød flekk ytterst på kronbladene. Blomstrer juni-august.
40-60 cm.

kr 60,-
     


Delphinium
sp. coll. Kina nr. 2

 

Vi vet ikke hvilken riddersporeart dette er, men den er villsamla i Kina og blir ca 1 m høy.

kr 50,-

 

Delphinium
sp. coll. Tibet

Ikke-identifisert riddersporeart fra 4400 m høyde i Tibet. Forholdsvis store, flate, lys-/mørklilla blomster. 30 cm. Blomstrer juli-august. God drenering.

kr 70,-
     

 


Caryophyllaceae - Nellikfamilien


Dianthus
arenarius
'Little Maiden'
  En kompakt utgave av arten. Hvite, frynsete, sterkt duftende blomster.
Smale blåaktige blader i tette tuer.15 cm. Blomstrer juli-september.
God drenering og full sol.
kr 40,-


Dianthus
deltoides
'Arctic Fire'
Engnellik

Ny engnelliksort med hvite blomster
med rødt senter. Grønt bladverk.
15-20 cm. Juli-september.
kr 40,-


Dianthus
deltoides 'Roseus'
Engnellik

Riktblomstrende engnellik med
rosa blomster. 20 cm.
Juli-sept.
kr 40,-


Dianthus
glacialis
 

Nellikart fra de østlige Alpene og Karpatene. Danner tuer av smale, mørkegrønne blader.
Rosa blomster. 5 cm. Blomstrer juni-juli. God drenering og full sol.

kr 40,-

 

Dianthus
'Sarah'

Ny nellikhybrid fra Lundmo Planteskole. Smale blågrønne blader i tette tuer. Duftende rosa blomster. Hardfør. 20 cm. Blomstrer juli-august.

kr 50,-


Dianthus
versicolor

Nellikart fra Sibir. Danner lave tuer av forholdsvis smale grønne blader. Rosa, lett frynsete blomster med mørkere årer. 10 cm. Blomstrer juli-august. God drenering og full sol. Svært hardfør.

kr 45,-

 Scrophulariaceae - Brunrotfamilien

Diascia
anastrepta
'Sani'


Vakker, hardfør art
fra Sani Pass i
Drakensbergfjellene.
Småbladet og med
kraftig, krypende vekst.
Middelstorerosa /
rosenrødeblomster.Kan
også brukes i
blomsterkasser.
20-30 cm.
Juli-september.
kr 40,-

Diascia
sp. aff. anastrepta


Tettvokst, opprett art med rundaktige,
lett hårete blader. Lyslilla blomster
med mørkere senter. 30-40 cm.

kr 50,-
   

Papaveraceae - Valmuefamilien

Dicentra
eximia

Vi har hatt denne hvitblomstrete formen av arten i mange år. Den er sannsynligvis den mest utholdende og riktblomstrende stauden vi dyrker. Blomstrer fra mai og enkelte år et godt stykke inn i oktober. Den vil dessverre ikke sette frø og er håpløs å formere ved deling. Vi har likevel klart å formere opp et lite antall planter for salg i år.

kr 90,-Plantaginaceae - Kjempefamilien

Digitalis
purpurea

Revebjelle
  Revebjelle med mørk rosa blomster.. Tåler en god
del skygge. Toårig, men sår seg ofte rikelig.
100-130 cm. Juli-aug.
kr 40,-

 
Primulaceae - Nøkleblomfamilien

Dodecatheon
amethystinum
(syn. Primula
fassettii)
Gudeblomart fra bl.a. Minnesota og Wisconsin. Fiolettrosa blomster.
Blomstrer juni-juli. Liker kalk og trives best i jevnt fuktig jord. 20-30 cm.
Variabel blomsterfarge.
kr 50,-
     


Dodecatheon
conjugens
(syn. Primula
conjugens)
Dodecatheon conjugens
Riktblomstrende art med rosa -
rødfiolette duftende blomster.
Jevnt fuktig. Lav form. 15 cm.
Blomstrer juni-juli.
kr 60,-
  Dodecatheon conjugens    Dodecatheon
dentatum
(syn. Primula
latiloba)
Dodecatheon dentatum 10
Dodecatheon dentatum 4
Dodecatheon dentatum 5
Lav, tidligblomstrende
gudeblom med hvite
blomster. Danner tette
tuer. Krever jevn fuktighet
under blomstringen.
10 - 15 cm. Mai-juni.
kr 50,-
  Dodecatheon dentatum    Asteraceae - Kurvplantefamilien

Doellingeria
umbellata
Doellingeria umbellata 2
Doellingeria umbellata
Kraftigvoksende staude fra østlige
Nord-Amerika. Hvite asterslignende
blomster i store flate skjermer. Næringsrik
jord og full sol. 100 cm. Aug.-okt.
kr 50,-
   


Asteraceae - Kurvplantefamilien

Doronicum
grandiflorum
Doronicum grandiflorum 3
Doronicum grandiflorum 4
Gullkorgart fra Alpene. Tuedannende
med hårete blader. Gullgule blomster.
God drenering og fullsol. Liker kalk.
30 cm. Mai-juni.

Kr 50,-

 

 


Doronicum
grandiflorum x orientale


Doronicum grandiflorum x orientale 2 th
Hybrid mellom D. grandiflorum og
D.orientale som har oppstått hos oss.
Større blomster enn D. grandiflorum
og mer kompakt vekst enn
D. orientale. 40-50 cm. Mai-juni.
Svært riktblomstrende.
Setter ikke frø.
kr 50,-
  Doronicum grandiflorum x orientale    
  Doronicum grandiflorum x orientale 4    


Doronicum
orientale 'Kamoi'
Doronicum 'Kamoi'
Doronicum 'Kamoi' 6 th
Doronicum 'Kamoi' 5 th

Ny sort som har oppstått hos oss.
Randkronene er vridde og delvis
rørformet. 50 cm. Mai-juni.

Kr 50,-


Doronicum
pardalianches
Doronicum pardalianches Høy gullkorgart fra vestlige og sentrale Europa. Sprer seg raskere vegetativt enn de
lavere artene. Blomstrer mai-juli. 80-100 cm.
kr 40,-
Lamiaceae - Leppeblomstfamilien

Dracocephalum
bipinnatum
Dragehodeart fra Sentral-Asia. Vår form kommer fra Kirgisistan. Forholdsvis lave
buskaktige stauder med stengler fra en treaktig rotstokk. Smale, tannete blader.
Dekorative blåfiolette blomster i juni-august. Krever god drenering og full sol.
25 cm.
kr 50,-


Dracocephalum
grandiflorum
Drakehodeart som kommer fra fjellenger i Altai. Store blå
blomster i opprette aks. 25 cm. Juli-aug. God drenering
men ikke for tørt. Formen vi dyrker nå er en utvalgt type som
stammer fra den botaniske hagen i Kirovsk (Kolahalvøya).
kr 70,-
  Dracocephalum grandiflorum    


Dracocephalum
nodulosum

Drakehodeart fra Sentral-Asia. Våre planter stammer fra frø innsamlet nær
innsjøen Issyk-Kul i Kirgisistan. Forholdsvis store hvite blomster i aks.
Blomstrer juli-september. 15 cm. Krever god drenering og full sol.
Aromatiske blader.

kr 60,-


Dracocephalum
nutans
Dracocephalum nutans Drakehodeart fra
Himalaya. Kraftig-
voksende med smalt
hjerteformete blader.
Blåfiolette blomster.
God drenering.
15-30 cm.
Juli-Oktober.
kr 40,-

Rosaceae - Rosefamilien

Drymocallis
arguta
Drymocallis arguta Nord-Amerikansk slektning av hvitmure. Kraftigvoksende art som kan bli meterhøy.
Hvite blomster i tette hoder. Store hvithårete blader, sammensatt av 5-11 småblader.
Blomstrer juli-september. Foretrekker næringsrik, godt drenert jord.
kr 50,-

 


Drymocallis
rupestris
(syn. Potentilla r.)
Hvitmure
Drymocallis rupestris 5
Drymocallis rupestris 7

Ble tidligere regnet til slekten
Potentilla, men er nå skilt ut
i en egen slekt. Tuedannende
med opprette stengler med
hvite blomster. Tørketålende.
Full sol og god drenering.
30 - 40 cm. Juni - aug.

kr 40,-

Hovedside Neste side
Bestilling m.m

A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z

Linkside

Bilder fra Beiarn 1 2 3 4

Steen og Wormsen Stauder
Strand, 8110 Moldjord
Tlf.: 75569673
Mobil: 41140113
E-post : trosteen@online.no