Stauder J - K

 

Crassulaceae - Bergknappfamilien

Jovibarba
sp.
Sukkulent nærbeslektet med takløk.
Små runde rosetter der bladspissene
er rødbrune. Lysgule blomster på
15 cm lange stengler. Juli-aug.

kr 35,-
   
     


Juncaceae - Sivfamilien
Juncus
effusus
'Big Twister'
Lyssiv
  Spesiell form av lyssiv med korketrekker-formete
blader. Vintergrønn med godt snødekke eller i milde
områder. Brune blomster i juli. 30-40 cm. Krever
jevnt fuktig jord og kan vokse i vann.
kr 50,-

Hovedside - Neste side
Bestillinger mm.

A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z

Linkside
Bilder fra Beiarn 1 2 3 4


Steen og Wormsen Stauder
Strand, 8110 Moldjord
Tlf.: 75569673
Mobil: 41140113
E-post : trosteen@online.no