Utsikt fra Høgtind
Marisko (Cypripedium calceolus) finnes mange steder.
Blåbærblomstene blir ofte ekstra fargesterke i høgfjellet
Fra Eiteråga
Fra Tvervik mot Leirvika
Fra Arstadlia mot Moldjord
Høst i Larsoslia
Desemberstemning ved Beiarelva

Hovedside - Neste side
Bestillinger mm.

Utskriftsvennlig utgave

A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z
Norske slektsnavn

Linkside
Bilder fra Beiarn 2 - 3 - 4

Steen og Wormsen Stauder
Nedre Beiarveien 111
8110 Moldjord
Tlf.: 75569673
Mobil: 41140113
E-post: trosteen@online.no


BILDER FRA BEIARN
Nedenfor følger noen natur- og plantebilder
fra hjemkommunen min. Beiarn kommune
ligger i Sør-Salten og har en rik og variert natur.
En stor del av berggrunnen er kalkrik og
dette gir en artsrik flora med bl.a. mange
orkideer. Innslaget av varmekjære arter er
også stort i forhold til breddegraden.
På Arstad finnes f.eks. Norges nordligste almeskog.
.
Du kan klikke på bildene for å få opp
større utgaver.