Hovedside
Bestillinger mm.

A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z

Linkside
Bilder fra Beiarn 1 2 3 4

Steen og Wormsen Stauder
8110 Moldjord
Tlf.: 75569673
Mobil: 41140113
E-post: trosteen@online.no

Linker
Noen hage- og planterelaterte nettsteder:


Felles nettsted for norske staudeprodusenter
tilsluttet Norsk Gartnerforbund. Inneholder
felles planteliste, artikler om bruk av stauder,
bildearkiv mm.

Planteskole i Ulvik i Hardanger. Spesialist på
planter til anlegg. Leverer en stor del av
sortimentet som pluggplanter.

Botanisk Hage i Tromsø har et engelsk-
språklig nettsted med kart og beskrivelse
av hagen. Omfattende planteliste og
en god del bilder.
Magnar Aspaker i Harstad har et rikholdig
og interressant nettsted med mange bilder.
Sällskapet Trädgårdsamatörerna har et
nettsted som er vel verd å ta en titt på.

Et av de beste stedene på nettet om fjellhage
og fjellhageplanter. Mye nyttig stoff og fine
bilder. Inneholder bl.a. The Alpine-L Picture
Gallery.

Østerriksk nettsted med svært gode bilder
av fjellhageplanter.
Hannelotte Kindlund fra Övertänger i Midt-
Sverige har et innholdsrikt nettsted med fine
bilder. God linkside. Mest fjellhageplanter.
North American Rock Garden Society
Inneholder bl.a. en online versjon av
Harkness Seedlist Handbook. Mye bra stoff
om fjellhageplanter.
Forening for fjellhageentusiaster som har et
bra nettsted med bl.a. planteportretter og
bildearkiv.
Den engelske fjellhageforeningen.
Salg av bøker og div. annet fra nettstedet.
Arrangerer ekspedisjoner for plante-
interesserte.

Cal Photos Plants
Enormt bildearkiv over viltvoksende planter
i Kalifornia. Mye av dette omfatter planter
som er relevante for norske forhold.
Mer enn 20000 bilder.
Stort floraprosjekt hvor mye arbeid ennå
gjenstår. Søkbare beskrivelser i familier
som er behandlet. Dette gjelder f.eks.
primula-, søte-, leppeblomst-, og maske-
blomstfamilien.
Illustrasjoner og billedarkiver.

Internet Directory for Botany
Samling med mer enn 4000 linker med
plante- og hagetilknytning. Emnesortert.
Perennials Stor samling av nyttige staudeartikler.
Mange interessante nettsteder med bra
billedmateriale er tilknyttet.