Stauder A


Rosaceae - Rosefamilien

Acaena
argentea

Acaena-art fra den sørligste delen av Sør-Amerika. Vi har dyrket denne arten i mange år,
men manglet et navn. Etter frø fra en ny innsamling i Argentina i fjor, spirte det planter av
A. argentea som tydeligvis var identiske med det vi i mange år bare har kalt Acaena sp.
Krypende vekst med treaktige rødbrune stengler. Små runde blomsterhoder som er svært
forskjellige i hunlig og hanlig fase. Bladene er vintergrønne. Har så langt vist seg å være
svært hardfør. Blir finest under gode lysforhold. Nøysom når det gjelder jord og næring.
10 cm. Blomstrer juli-aug.

kr 50,-
     
     Acaena
ovalifolia
  Art fra sydlige Sør-Amerika. Mattedannende med stengler som er treaktige ved basis.
Finnete blader som er grønne på oversida og gråblå på undersida. Forholdsvis store
rødfiolette frøhoder. Nøysom plante som ikke har store krav til jordtype. Bør likevel ikke
stå i svært fuktig jord. Blomstrer juli-august.
kr 60,-


Ranunculaceae - Soleiefamilien
 
 
Aconitum
x cammarum 'Bicolor'

PrakthjelmOpprett staude med glinsende grønne,
hånddelte blader. Lysblå og hvite hjelm-
formete blomster i øverste del av den
120-180 cm lange stengelen. Juli-sept.
Vanlig i gamle hager i Nord-Norge.
Giftig!
kr 60,-


Aconitum
ferox
Fra Himalaya. Blåfiolette blomster i
juli.-okt. 100 cm. Liker kalk og trives i
full sol og halvskygge. Giftig!
kr 50,-
     

 


Aconitum
ferox
'Sweet Alice'

Ny form av A. ferox som har oppstått hos oss.
Lysrosa blomster.

kr 80,-
   

 

Aconitum
kusnezoffii
Østasiatisk art med kraftig blåfiolett farge. Blomstene har en glinsende overflate.
80-150 cm. Blomstrer august - september. Trives best i jord som ikke blir for tørr.
Full sol og halvskygge.

Ikke før
2021.Aconitum
maximum


Hjelmart fra Øst-Sibir. Store blomster i
flere blånyanser. 120 -180 cm.
Blomstrer juli-sept.
Giftig!
kr 50,-


Aconitum
napiforme
Viltvoksende i Japan, Korea og Nord-Kina.
Forholdsvis lav art med blåfiolette blomster.
Blomstrer sept.-okt. 50-70 cm.
kr 60,-


Aconitum
'Red Wine'

Klatrende hjelm med vinrøde blomster. Kommer fra Qinling-fjellene
i Shaanxi-provinsen i Kina. Denne hjelmen finnes i kultur p.g.a. en
innsamling av Shanghai botaniske hage som fant veien til Göteborgs
botaniske hage, og seinere ble spredt av den svenske
planteskolemannen Jonas Bengtson. Den har tidligere blitt regnet
som en form av arten A. hemsleyanum, men denne arten er svært
forskjellig. Dette er sannsynligvis en ny art som ennå ikke er registrert.
Inntil videre blir den spredt i kultur som A. 'Red Wine'.
Blir inntil 300 cm høy. Blomstrer august-okt. Fantastisk plante!

kr 90,-

 

  Aconitum 'Red Wine'  
   

Aconitum
sachalinense
Opptil 2 m høy art fra Sakhalin og Hokkaido.
Blå 3 cm lange blomster. Trives i sol og
halvskygge i næringsrik jord. Juli.-sept.
kr 50,-
     


Aconitum
senanense var. incisum
Japansk art med blåfiolette blomster.
150-200 cm. August-oktober.
kr 50,-
     

Aconitum
seoulense
Aconitum seoulense
Koreansk hjelmart. Glinsende grønne
håndflikete blader. Dypblå blomster i
lange aks. 200 cm. Aug.-okt.
Ikke før
2021
  Aconitum seoulense  


Aconitum sp. Ennå ikke bestemt art med særpreget bladverk
og rik blomstring. Breie blomsterstander
Aug.-sept. 70 cm.
kr 60,-
   
     

 


Aconitum
sp. 'Rya'
Uidentifisert art mottatt via Skarberget Planteskole. Kortvokst hjelm
med mørk blåfiolette blomster. Blomstrer juli-august. 40 cm.
kr 50,-

 

 

Aconitum
variegatum

Europeisk art med blå blomster i luftige aks. 120 cm
Blomstrer august-oktober.

kr 60,-
     


Aconitum
volubile

Klatrende hjelm fra Nordøst-Asia. Svært riktblomstrende med blåfiolette
blomster. Ligner litt på A. hemsleyanum, men bladene er smalere og
blomstringen betydelig tidligere. 250 cm. Blomstrer august- september.
Trives best i humusrik, godt drenert jord. Full sol og halvskygge.

 

Kr 90,-Polygonaceae -
Slireknefamilien

 
Aconogonon
divaricatum
syn. Koenigia
divaricata

Slirekneart som stammer fra Øst-Asia. Klonen vi dyrker stammer fra en
hage på Østlandet. Stenglene på denne formen er kraftig rødfarget. Danner
etterhvert en stor tue av utoverbøyde stengler med mengder av små hvite
blomster i juli-sept. Smale friskt grønne blader. 100 cm.
kr 70,-
      
Aconogonon
weyrichii
syn. Koenigia
weyrichii

Kraftigvoksende slirekneart.
Hvitgule blomster i store
klaser. 120-180 cm.
Juli-august.
kr 60,-Ranunculaceae - Soleiefamilien

Actaea
rubra neglecta
Nordamerikansk trollbærart. Blomstrer på forsommeren med mange små hvite
blomster i hodeformete aks. Klaser med svært dekorative skinnende hvite bær
ettersommer og høst. Bærene får være i fred for fugl. NB! Bærene er giftige.
Temmelig skyggetålende. Tåler tørke dårlig. 40 cm.
kr 60,-
   


Campanulaceae - Klokkefamilien

Adenophora
triphylla
Adenophora triphylla Klokkeslektning fra Japan. 3 -4 blader sammen i kranser oppover stengelen.
Lys blåfiolette, nikkende, smalt klokkeforma blomster i små klaser. 30 - 50 cm.
Blomstrer august - oktober. Jevnt fuktig jord og full sol. Legeplante.
Ikke før
2021
     


Apiaceae - Skjermplantefamilien

Aegopodium
podagraria
'Variegatum'
Skvallerkål
Variegert utgave av skvallerkål. Svært dekorativ bladplante som på
grunn av den spredende vekstmåten bare bør brukes i plantekar eller
på områder hvor vegetativ spredning blir sterkt begrenset. 30 cm.
God matplante, både rå og varmebehandlet.
kr 50,-

 Lamiaceae - Leppeblomstfamilien


Ajuga
lupulina
Ajuga lupulina

Art fra fjellområder i vestlige Kina. Dekorative,nærmest pagodeformete blomsterstander med store gulhvite høyblad som nesten dekker blomstene. Svakt fioletthvite blomster med mørkere årer. Høybladene skifter utover sommeren farge til fiolettrosa. 20 cm.Blomstrer juni-august. Foretrekker sandjord. Sprer seg sakte med underjordiske utløpere. Ikke klar før høsten 2020.

kr 60,-
  Ajuga lupulina    


Ajuga
reptans
'Catlins Giant'
En av de mest kraftigvoksende kultivarene av
krypjonsokkoll. Store bronsefargete blader.
Blomstrer juni-juli. 30 cm
kr 50,-
     

Ajuga
reptans
'Metallica Crispa'
Sort med bronsefargete/fiolette kraftig buklete
blader. Bladene har en nærmest metallisk skinnende
overflate. Mer kompakt vekst enn de fleste andre
sortene. Blir ofte feilaktig solgt som en kultivar av
A. pyramidalis. Juni-juli. 10 cm.
Ikke før
2021
     

 

Ajuga
reptans
'Rainbow'
Krypjonsokkoll
Sort som er broketbladet
i purpur, rosa og kremhvitt.
God dekkevne og er
vintergrønn. 10 cm.
Juni-juli.
kr 40,-

     


Ajuga
reptans
'Valfredda'
  Kompakt sort med smale rødbrune blader. Lav krypende vekst. Blå blomster.
10-15 cm. Blomstrer juni-juli.
kr 40,-


A
maryllidaceae - Løkfamilien


Allium
cyaneum

Lav kinesisk løkart. Danner tette tuer av
trådtynne blader. Hoder av blåfiolette
blomster med utstikkende støvbærere.
Blomstrer fra slutten av juli - september.
Foretrekker en humusrik, men likevel
godt drenert jord som ikke blir for tørr.
Trives best i full sol. 15-20 cm.

Ikke før
2021.
     

 

Allium
denudatum
Fra Kaukasus. Hvite/lysgule blomster i halvkuleformete skjermer. 25 cm. Blomstrer
juli-september. Friskt grønne blader som holder seg lenge. Spiselig, men har svært
mild løksmak.
kr 60,-
     Allium
obliquum
Løkart som er viltvoksende fra Romania til Mongolia. Stiv opprett
vekst. Tette hoder med limegrønne blomster. Juli-august. God
drenering og full sol. 60 cm. Kan brukes som grønsak.
Ikke før
2021


Allium
schoenoprasum
Gressløk

Hvit form av gressløk fra Altai. 25 cm.
Kraftigere løksmak enn den vanlige formen. Blomstrer i juni. Mer svaktvoksende
enn vanlig gressløk.
kr 50,-

 

Allium
semenovii
 

Kommer fra Sentral-Asia og deler av Himalaya. Flott art med gule blomster i tette hoder. 15-20 cm.
Brukes som grønsak der den vokser vill. Juni-juli.


Ikke før
2021


Allium
victorialis
Seiersløk


Breibladet løkart med et stort
utbredelsesområde fra Alpene
til Sibir. De hvitgrønne
blomstene etterfølges av
dekorative frøhoder.
Bladene som har en mild
hvitløklignende smak er
velegnet som grønsak
om våren. 60 cm.
Juni - juli.
kr 50,-
     

 

Allium
wallichii
  Løkart som stammer fra Himalaya og vestlige Kina. Store rundaktige blomsterhoder
med en frisk rødfiolett farge. Trives best i godt drenert, men ikke for tørr jord. 40 cm.
Trives i sol eller halvskygge. Blomstrer august-september. Løk og unge blader er
spiselige og gode.
kr 50,-

 

Poaceae - Gressfamilien

Alopecurus
pratensis
'Aureovariegatus'
Engreverumpe

Tuedannende med gulstripete blader. Bladverket 30-40 cm høyt. Blomsteraks 60 cm.
Blant de beste prydgress med gule blader. Blir gulest i full sol. Ikke for tørr jord.

kr 60,-
   
Ranunculaceae - Soleiefamilien

Anemone nemorosa
'Atrocaerulea'

Anemone nemorosa 'Atrocaerulea'

En av de beste blåblomstrete hvitveiskultivarene. Fiolettrosa bakside. 15 cm. Blomstrer noe seinere enn vanlig norsk hvitveis.

 

Ikke før
2021.
     


Anemone
canadensis
Anemone canadensis Viltvoksende i Nord-Amerika. Forholdsvis
store 5 - 8-delte, tannete blader. Ca. 4 cm
breie hvite blomster. Humusrik ikke for
tørr jord. Full sol eller halvskygge. 30 cm.
Juni-juli.
kr 40,-
     
Anemone
sylvestris
SkoganemoneStorblomstret anemone som
sprer seg med utløpere.
Relativt skyggetålende og
liker kalk. 20-35 cm.
Blomstrer mai-juni.
Ikke før
2021

 

Ranunculaceae - Soleiefamilien

Anemonopsis
macrophylla

Skogbunnsplante fra nordøstlige Japan. Særpregete hvite og fiolette
voksaktige blomster på stive, elegant buete stengler. Blomstene blir opptil
4-5 cm breie. Hardfør, men dessverre saktevoksende staude som blir 40-60 cm høy.
Trives best i humusrik godt drenert jord. Blomstrer august-oktober
hos oss. Ser ut til å tåle full sol i Nord-Norge. Dette vil også gi tidligere
blomstring. Lenger sør i landet vil nok halvskygge og skygge passe bedre
Utvilsomt en av de fineste staudene.

 

Ikke før
2021

     

 

Apiaceae - Skjermplantefamilien

Angelica
brevicaulis

 

Kvannart fra Sentral-Asia. Lysgrønne, runde blomsterhoder. 50 cm.
Blomstrer juli-august. Medisinplante.

kr 70,-

 


Ranunculaceae - Soleiefamilien

Aquilegia
caerulea
  Akeleieart fra Rocky Mountains med store himmelblå og hvite blomster.
Våre planter stammer fra villsamla frø. 50 cm. Blomstrer juni-juli.
Full sol eller halvskygge.
kr 50,-


Aquilegia
chrysantha
Akeleie med store gule blomster med lange sporer. Stammer fra sydvestlige USA.God drenering.
50 cm. Juni-sept. Godt drenert, men ikke for tørr jord.
kr 40,-

 

Aquilegia
glandulosa

Vårakeleie
Tidligblomstrene akeleie fra
Sibir og Sentral-Asia. Store
blå og hvite blomster.
25-40 cm. Mai- juli.
kr 50,-
  Aquilegia glandulosa  


Aquilegia
micrantha x elegantula
  Hybriden er viltvoksende i Colorado.Blomstene er gule med laksrosa sporer.
Små blågrønne blader. 30 cm. Blomstrer juni-juli. Krever godt drenert jord. Full sol.
kr 50,-

 Caryophyllaceae - Nellikfamilien

Arenaria
purpurascens
  Lav tuedannende plante med smale blader fra Pyreneene. Tett besatt med små lysfiolette blomster.
Blomstrer juni-juli. 10 cm. Krever godt drenert jord og full sol.
kr 50,-


Araceae - Myrkonglefamilien
Arisaema
amurense
Arisaema amurense1
Arisaema amurense7
Arisaema amurense10
Kala-slektning fra Amur. Trekoplete
blader og grønne/kremfargete/brune,
stripete blomster. Humusrik,
godt drenert jord. Overvintrer
som knoller.20-30 cm. Mai-juni.
kr 50,-
     

Arisaema
triphyllum
Arisaema triphyllum Nordamerikansk art som ligner ganske mye
på A. amurense. Oransjerøde bær om høsten.
Plantene våre stammer fra Ontario, Canada
20-30 cm. Mai-juni.
kr 60,-
  Arisaema triphyllum 2    

Plumbaginaceae - Hinnebegerfamilien

Armeria
maritima
Fjørekoll
Tuer av smale, mørkegrønne
blader. Mørkrosa kuleformete
blomsterstander på 15 - 20 cm lange
stilker på formen vi dyrker.
Tåler sjøsprøyt. Juni-aug.
kr 40,-
     Asteraceae - Kurvplantefamilien

Arnica
lessingii
Solblomart som vokser fra Kamtsjatka og nordover i Sibir, krysser Beringstredet og
finnes helt sørover til British Columbia. Blir i Nord-Amerika kalt nodding arnica, så et
passende norsk navn kunne være nikkesolblom. De nikkende gule blomstene har
rødaktige kurvdekkblader og kan minne om en Cremanthodium (nikkekrage). 20 cm.
Blomstrer juni-august. Godt drenert jord og full sol.
Ikke før
2021.
  Arnica lessingii    Arnica
montana
Solblom
Arnica montana Gammel legeplante med forholdsvis store,
varmgule "prestekrager".Breie blader i flate
rosetter. 30 cm. Juni-juli.
kr 45,-
  Arnica montana Arnica montana  

 

Arnica
sachalinensis

Vi har endelig fått tak i den ekte arten, av frø villsamla på Sakhalin.
Det som vanligvis er i omløp som denne arten er noe som ligner sterkt på den
svært spredende A. chamissonis. A. sachalinensis har store reint gule
blomster og et bladverk som skiller den fra andre arter. 30 cm.
Trives best i godt drenert, men ikke for tørr jord. Full sol. Blomstrer juli-august.

kr 50,-

 Asteraceae - Kurvplantefamilien

Artemisia
ludoviciana
'Silver Queen'
Malurt-art fra vestlige Nord-Amerika med
opprett vekst. Lange, smale sølvgrå blader.
Dekorativt bladverk. Runde små
blomsterknopper i tette aks. Små gule
blomster seint i sesongen. 60 cm.

Kultivaren 'Silver Queen' har breiere
blader og kraftigere sølvfarge enn arten.
kr 50,-
     


Artemisia
stelleriana
Artemisia stelleriana100
Artemisia stelleriana11
Malurt-art fra Øst-Asia. Vår form
kommer fra Kamtsjatka og er
svært hardfør. Dekorative hvit-
filtete blader. Krypende vekst,
men har opprette blomstersteng-
ler. Små gule blomster. God
drenering. God bunndekkeplante
på tørre steder. 40-60 cm.
Ikke før
2021

Rosaceae - Rosefamilien

Aruncus
dioicus
ssp. kamtchaticus
Aruncus kamtschaticus

Ligner vanlig skogskjegg, men blir
ikke like stor og blomstrer 2 uker
tidligere. Bladene får ofte rødfiolett

høstfarge som går over til rosa og
kremhvitt.
100-150 cm. Juni-juli.

kr 50,-
  Aruncus kamtschaticus2  


Asteraceae - Kurvplantefamilien

Aster
novi-belgii
(syn. Symphyotrichum n.)
Virginia-aster
Villform fra Kanada. Kraftigvoksende art med lange smale blader.
Blåfioletteforholdsvis store blomster. Krever envarm og solrik vokseplass.
70-100 cm. Aug.-okt. Næringsrik jord.
kr 50,-
   


Aster
puniceus

(syn. Symphyotrichum p.)


Aster puniceus 16 Aster puniceus 13
Storvokst astersart fra nord-
østlige Nord-Amerika. Tette
busk-aktige planter. 100-150
cm. Juli-september. God bi-
plante. Coll. Nova Scotia.
kr 50,-

Aster
puniceus
Aster puniceus hvit Hvit form som har oppstått hos oss.
100-150 cm. Juli-sept.
kr 50,-

Aster
sibiricus

(syn. Eurybia s.)
Sibiraster
Aster sibiricus
Eurybia sibirica 3
Astersart med hovedutbredelsen i Sibir.
Blåfiolette blomster, for det meste
enkeltvis på stenglene.
20-30 cm. Juli-sept.
kr 50,-


Aster
sibiricus hvit form
(syn. Eurybia s.)
Sibiraster
En hvitblomstret variant som har oppstått hos oss. kr 50,-

Aster
subspicatus

(syn. Symphyotrichum s.)
Aster subspicatus 7
Aster subspicatus 11
Breiblada art med lys blålilla blomster.
God biplante. 40-60 cm. Juli-oktober.
kr 50,-

Aster
subspicatus
'Sarazzi'

(syn. Symphyotrichum s.)
Ny, svært blomsterrik sort som har
oppstått hos oss. Blomstene er
stjerneformet og har en dypere
farge enn vanlig for arten. 40 cm.

 

Ikke før
2021

 

 


Saxifragaceae - Sildrefamilien

Astilbe
chinensis
'Ussuri'

Astilbe chinensis 'Ussuri' Halvhøy form av arten villsamlet i Ussuri. Tåler
tørrere voksested enn de fleste Astilbe.
Rosa blomster. 50-70cm. August-oktober.
kr 50,-


Astilbe
japonica
'Deutchland'
Japanspir
Tidlig japanspir med hvite blomster. Japanspir
foretrekker ei næringsrik jevnt fuktig jord. I
Nord-Norge blir blomstringen best i full sol.
50-60 cm. Blomstrer juli-sept.
kr 60,-
     Astilbe
japonica
'Rheinland'
Japanspir
Tidlig og riktblomstrende sort med
tette rosa blomsterstander. 50 cm
Blomstrer juli-august.
kr 60,-

 


 

 

Hovedside - Neste side

B C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z

Bestillinger mm.

Linkside
Bilder fra Beiarn 1 2 3 4

Steen og Wormsen Stauder
Nedre Beiarveien 111
Strand, 8110 Moldjord
Tlf. 75569673
Mobil: 41140113
E-post : trosteen@online.no