Stauder L

 

 


Lactuca
perennis
  Flerårig slektning av hodesalat med flotte blåfiolette blomster. Viltvoksende i
Sentral- og Sør-Europa. Spiselige blågrønne blader. 40-60 cm. Blomstrer
juli-september. God drenering og full sol. Liker kalk. .
kr 60,-
       
    Lamiaceae - Leppeblomstfamilien  
Lamiastrum
galeobdolon
'Florentinum'
Gultvetann
Kraftigvoksende form av arten
med lav krypende vekst. God
bunndekkeplante, men på
grunn av sterk spredningsevne
bør den bare brukes på egnede
steder. Fin i ampler og
blomsterkasser. 15 cm. Juni-juli.
kr 50,-
     

 

 

Lamiastrum
galeobdolon
'Hermans Pride'
Gultvetann


Tett tuedannende staude med del-
vis vintergrønne, hvitbrokete bla-
der. Gule blomster på forsommer-
en. Skyggetålende. God bunndek-
keplante. 30 cm.
kr 50,-

 

 

Lamiaceae - Leppeblomstfamilien
       
Lamium
maculatum 'Blit'
Flekktvetann
'Blit' En av våre nye flekktvetannsorter. Bladene er
en god del hvitere enn 'Pink Pewter'. Lys rosa
blomster. 15 cm. Juni-juli.

kr 50,-
   
       

 

 

Lamium
maculatum
'Dellam'
FlekktvetannKraftig variegerte blader i
kremhvitt, gult og grønt.
Eldre blader får i tillegg
purpurfargete soner.
Rødlilla blomster. 20 cm.
Juni-juli.
Kr 50,-

 

 

   

 

 

     
       
Lamium
maculatum
'Frutch'
Flekktvetann
'Frutch' En av våre nye kultivarer. Mørkt grønne
blader med en brei hvit sone i midten
Forholdsvis store blader.
Lys rosa blomster. 15-20 cm.
kr 50,-
   
     
       
Lamium
maculatum
'Vishangro'
Ny sort som har oppstått hos oss. Skiller seg fra andre sorter
ved utpreget lav og jevn vekst. God dekkevne. Lysrosa blomster
i kompakte blomsterhoder. Hvite blader. 15 cm.
Kr 50,-
     
       
 
Lamium
maculatum
'Plof'
Flekktvetann
En av våre nye sorter. Sølvgrå blader som
raskt får rødfiolette flekker. Rosa blomster.
15 - 20 cm.
kr 50,-
 
Lamium
maculatum
'Twing'
Flekktvetann
'Twing' Også en av våre nye sorter. Bladene ligner
på 'Pink Pewter', men er noe større. Kraftig
rødfiolette blomster. 15-20 cm.
Ikke før
2021
   
     

 

 

 
Lamium
orvala
Tvetannart som stammer fra Øst- og Sør-Europa.
Tuedannende og med kraftigere vekstenn de andre
artene. Store hjerteforma blader og store rosa blomster.
40 cm. Blomstrer fra slutten av mai til september. Trives
best i næringsrik, men ikke for fuktig jord. Forholdsvis
skyggetålende. Bare et lite antall planter å selge i år.
kr 70,-
 
Mazaceae
Lancea
tibetica
Lancea tibetica Lav staude fra Himalaya-regionen,
Tibet og Kina. Dyp blå til blåfiolette
blomster. 5-10 cm. God drenering,
men ikke for tørt voksested.
Blomstrer juni-juli.
kr 50,-
 

 

 

Asteraceae - Kurvplantefamilien
 
Leontodon
crispus
Slektning av føllblom fra fjellområder i Sør- og Mellom-Europa
og deler av Midt-Østen. Rosetter av krusete, hårete blader.
Lysgule blomster. 20 cm. Bladene brukes som vårgrønnsak i Tyrkia.
Krever god drenering og full sol.
kr 50,-
 
Asteraceae - Kurvplantefamilien
 

Leptinella
scariosa

 

  Dette er sannsynligvis det rette navnet på denne arten som vi fikk tak i
for noen år siden som Leptinella sp. Den stammer fra sørlige Sør-Amerika.
Svært lav, krypende staude med småfinnete, grønne blader. Små gulhvite,
runde blomsterhoder på korte stilker. 2 cm. God dekkevne. Kan brukes
som bunndekker og mellom steinheller.
kr 50,-
Asteraceae - Kurvplantefamilien
Leucanthemum
ceratophylloides
Leucanthemum ceratophylloides Tuedannende prestekrageslektning fra
Apeninnene. Findelte, mørk grønne
blader. Riktblomstrende.
God drenering og full sol.
25 cm. Juli-aug.
kr 50,-
  Leucanthemum ceratophylloides    

 

 

 
Leucanthemum
'Grethe Wormdal'
Kjempekrage
Norsk kjempekragekultivar. Hardfør og varig. Store hvite prestekrager i juli-september.
40 cm.
kr 60,-
     
 
Crassulaceae - Bergknappfamilien
Leucosedum
album
(syn. Sedum album)
Hvit bergknapp
Danner matter av tykke gulbrune/rødbrune
blader. Blir finest i mager og tørr jord.
Små hvite blomster i skjermaktige topper.
5-10 cm. Juli-aug.
kr 40,-

 

 

Leucosedum
lydium
(syn. Sedum lydium)
Lydisk bergknapp
Danner tepper av små, saftige
blader som blir røde under tørke
og ved næringsmangel. Hvite og
rosa blomster i tette hoder.
5-10 cm. Juni-Juli.
kr 40,-

 

 

 

 

Montiaceae - Kildeurtfamilien
Lewisia
cotyledon
Kalifornialewisia


Den best kjente Lewisia-
arten. Rosetter av sukku-
lente blader danner etter-
hvert store tuer. Arten er
svært variabel både når
det gjelder bladform,
blomsterfarge og blomster-
størrelse. Lett å dyrke i
godt drenert jord, men bør
ikke utsettes for langvarig
uttørking under vekstperi-
oden, da kombinasjonen
av vekststans og seinere
tilførsel av fuktighet mens
temperaturen fortsatt er høy,
lett fører til rothalsråte.
Blomsterfargen kan være
hvit, gul, orange, rosa, fio-
lett, rød og flerfarget. Blom-
strer mai-september.
10-20 cm.

 

Ikke klar
før 2021

 
Lewisia
'Little Mango'
Planteforedlerne har kommet opp med en ny farge i hybridgruppen
L. longipetala x cotyledon. 'Little Mango' har blomster i fargespekteret
gul - oransje. 10 cm. I likhet med 'Little Plum og 'Little Peach' er
den lett å dyrke og har lang blomstringstid.

kr 50,-

 

   

 

 

Lewisia
'Little Peach'
Hybrid mellom L. longipetala og
L. cotyledon. Smale vintergrønne
blader. Riktblomstrende med lyst
ferskenfargete blomster som
endrer farge til lys rosa etterhvert.
10-15 cm. Mai-sept.
kr 50,-
     

 

 

Lewisia
'Little Plum'
Hybrid mellom L. longipetala og
L. cotyledon. Svært riktblomstrende
og lett å dyrke. 10 cm. Mai-sept.

kr 50,-

 

 

   
 
Lewisia
longipetala
  Sjelden art som bare finnes viltvoksende i Sierra Nevadafjellene i Kalifornia.
Lysrosa blomster på svært korte stengler. 2 cm. Blomstrer mai-august.
Krever godt drenert jord som ikke er altfor tørr. Full sol.
kr 70,-

 

 

Lewisia
pygmaea
Dverglewisia


Rødlig anløpne, runde, smale
blader i rosetter som ligger flatt
til bakken. Fiolette blomster fra
mai-september når fuktighets-
tilgangen er jevn. 1-3 cm.

kr 45,-

 

 

 

Lewisia
rediviva
En av de mest storblomstrete
artene. Rosetter av smale,
forholdsvis korte blader, duk-
ker opp i slutten av septem-
ber og overvintrer. Veksten
fortsetter neste vår, fram til
blomstringen begynner i juli
da bladene visner bort. Kre-
ver god drenering.
Blomsterfargen er vanligvis
rosa, men kan også være
hvit og lys fiolett. 5 cm.

kr 70,-

       

 

 

Montiaceae - Kildeurtfamilien
Lewisiopsis
tweedyi
(syn. Cistanthe t.)
(syn. Lewisia t.)
Praktlewisia
Denne stauden har nylig
blitt skilt ut av slekten
Lewisia og og ført til en
egen slekt, Lewisiopsis.
Danner etterhvert store tuer
av saftige, vintergrønne
blader. Ser ut til å tåle
mer frost enn Kalifornia-
lewisia, men er ennå mer
følsom for rothalsråte om
sommeren. Blomstene
kan bli opptil 10 cm i tverr-
mål og kan være fra hvite
til rødfiolette og ofte med
innslag av gult og aprikos.
15-35 cm.
Blomstrer mai-august.

ÅRETS STAUDE 2008!

kr 70,-

 

 

 

Lewisiopsis tweedyi    
 
Liliaceae - Liljefamilien
Lilium
canadense
Liljeart fra østlige Nord-Amerika. Gule,
oransje eller røde nikkende blomster med elegant
bakoverbøyde kronblader.
Blomstrer juni-juli. 80-120 cm. Trives best
i humusrik godt drenert jord. Full sol eller
halvskygge.
Ikke før
2021
   
   
 
 
       
Lilium
dauricum
Lilium dahuricum Liljeart fra Nordøst-Asia. Våre planter stammer fra frø innsamlet på Sakhalin.
Forholdsvis store rødoransje blomster som er oppovervendte. Blomstrer juli-august.
50-70 cm. Foretrekker humusrik godt drenert jord. Sol og halvskygge.
kr 80,-
   
       
Lilium
michiganense
Lilje fra østlige USA og sørøstlige Canada.
Rødoransje "krølliljer" med mørke prikker.
Kransstilte blader. 60-100 cm.
Blomstrer august-sept.
Ikke før
2021
   
   

 

 

 

 

 

 

Lilium
sachalinense
Lilium sachalinense Liljeart som stammer fra Sakhalin. Guloransje blomster
med mørkfiolette prikker. 40 cm. Blomstrer juli.

kr 80,-.

  Lilium sachalinense    
  Lilium sachalinense    

 

 

Asteraceae - Kurvplantefamilien
Ligularia
'Adrian'
Ligularia 'Adrian'

Ny nøkketungehybrid som har oppstått hos oss. Frøkilden, en ukjent
Ligularia-art som vi har dyrket i mange år, er ca. 2 m høy. Avkommet
blir ikke mer enn 50-60 cm. Bladene er traktformete, mørk grønne og
ekstremt tykke og stive (nærmest plastaktige) De har også en utpreget
tredimensjonal nervatur. Forholdsvis store gule blomster i stive aks.
Blomstrer juli. Kan få fine høstfarger. Sorten er dessverre svært sein å
oppformere.

Ikke før
2021
   
       
Ligularia
fischeri
Ligularia fischeri Kraftigvoksende art med lange
gule spir. Den mest tidligblom-
strende av de høye artene hos
oss. Jevnt fuktig, næringsrik
jord. 200 cm. Juli-august.
Brukes som grønsak i Korea.
kr 50,-
og kr 80,-
  Ligularia fischeri 2    
 
Ligularia
hybr.
Dette er en ny Ligularia-hybrid som har dukket opp hos oss.
Den ene foreldrearten er utvilsomt L. jaquemontiana. Den andre
er sannsynligvis L. sibirica ssp. sibirica. Plantene er svært
lave til å være en nøkketunge. 40-60 cm. Blomstrer juni-juli.
kr 50,-
     

 

 

Ligularia
sibirica
ssp. sibirica
Sibirnøkketunge
Ligularia sibirica ssp sibirica Lav form av L. sibirica fra Kola.
Tuedannende opprette planter
med små blader. Tette aks-
formete blomsterstander med
gule blomster.
40-60 cm. Juni-Juli.
kr 50,-

 

 

Ligularia
'Tamun'
Ligularia 'Tamun'Ligularia 'Tamun' Nøkketungehybrid som har
oppstått hos oss. Store
flikete blader der flikene
blir mørkfargete på
ettersommeren og høsten.
Lange mørke aks med gule
blomster. Steril. 200 cm.
Juli-sept.
kr 60,-
  Ligularia 'Tamun'    
 
Ligularia
trichocephala
Nøkketungeart som er viltvoksende på Sakhalin. Glinsende grønne rundaktige blader.
Gule blomster i kompakte hoder. 40-60 cm. Blomstrer juli. Full sol og halvskygge.
Svært uvanlig art.
kr 70,-
   
 
 

 

 

Ligularia
vorobievii
Ligularia vorobievii Store, dekorative, langstilkete blader.
Gule blomster i lange
spir. Blomstrer noe seinere
enn L. fisheri.
150-220 cm. Juli-sept.
kr 50,-
og kr 80,-

 

 

Linaceae - Linfamilien
 
Linum
austriacum
Berglin
  Linart som er viltvoksende i et stort område i Sentral-, Sør- og Øst-Europa. Finnes dessuten
Kaukasus og fjellområder i Midtøsten. Tuedannende med korte smale blader på opprette
stengler. Himmelblå - blåfiolette forholdsvis store blomster i toppen av stenglene. 40 cm.
Blomstrer juli-august. Krever god drenering og full sol.
kr 60,-
 
Fabaceae - Erteblomstfamilien
Lupinus
arcticus hybr.
'Strand'
Lupinus 'Strand' Hybrid mellom L. arcticus fra Alaska
og en hvit L. x regalis. Kraftige
opprette planter med lang blomstring.
Blomstene er for det meste tofargete
blåfiolette/lysgule, men andre
fargekombinasjoner kan forekomme.
Svært hardfør. 70-100 cm. Juni-september.
kr 50,-

 

 

 

 

Myrsinaceae - Fredløsfamilien
Lysimachia
nummularia
'Aurea'
Krypfredløs
Krypende vekst og gule stjerneformete
blomster. Gulgrønt bladverk. Kan brukes som
bunndekkeplante eller til å henge utfor murer.
Fin i ampler.
Må brukes med forsiktighet da den sprer seg
svært raskt vegetativt. 5 cm. Juni-August.
kr 40,-
     
       
Hovedside -Neste side
Bestillinger mm.

A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z
Utskriftsvennlig utgave
Linkside
Bilder fra Beiarn 1 2 3 4

Steen og Wormsen Stauder
Nedre Beiarveien 111
Strand, 8110 Moldjord
Tlf.: 75569673
Mobil: 41140113
E-post : trosteen@online.no