Stauder G


Asteraceae - Korgplantefamilien

Gaillardia
aristata 'Kobold'
Halvhøy staude med store
røde og gule blomster. Dan-
ner tuer av forholdsvis sma-
le grågrønne blader. God
drenering. Fin til snitt. 30 cm
Blomstrer juli-oktober.
kr 40,-Gentianaceae - Søterotfamilien

Gentiana fischeri Søteart fra Altai. Danner forholdsvis
lave tuer. Klaser med blå blomster
i enden av stenglene. 15- 20 cm.
Blomstrer august-september.
Foretrekker godt drenert og gjerne
humusrik jord i full sol.

 

Ikke før 2018.

     


Gentiana
makinoi
Makinosøte


Japansk søteart
med opprett vekst
og store blå, smalt
klokkeformete
blomster i kranser
i den øverste delen
av stengelen. Fin
til snitt. Blomstrer
august-oktober.
50-70 cm.
kr 50,-
Gentiana
triflora
f. montana 'Alba'
Hvitblomstret form av denne
japanske arten. Opprett vekst
med blomster i flere etasjer.
Får gule blader i kalkrik jord.
40-50 cm. September-oktober.

 

Ikke før
2017.

     

Gentiana
triflora f. mont. 'Alba'
x makinoi
En del av frøplantene av G.triflora m. 'Alba' har vist seg å
være hybrider med G. makinoi. Blomsterstanden ligner
mest på G. triflora, mens blomsterformen ser ut som en
mellomting. Lysere blåfarge enn G. makinoi. Blomstrer
august-oktober.
kr 70,-Geraniaceae - Storkenebbfamilien
Geranium
himalayense
Praktstorkenebb

Storblomstret storkenebbart
fra Himalaya. Kraftigvoksende
og sprer seg vegetativt. Blå
blomster med rødfiolette årer.
25-35 cm.
Blomstrer juni-august.

kr 40,-


Geranium
macrorrhizum
'Ingversens var.'
Rosestorkenebb


Sterkt aromatisk storkenebbart.
Kraftigvoksende og god bunndekke-
staude. Lys rosa blomster.
30 cm. Juni-Juli.
kr 40,-


Geranium
phaeum
'Album'
Brunstorkenebb
Hvitblomstret form av denne europeiske arten. Danner tette bladtuer. Blomstrer juni-juli og
mer sparsomt lenger utover sommeren. 60 cm. Skyggetålende, men kan også stå i full sol.
Trives best i næringsrik, jevnt fuktig jord.
kr 40,-
     

 

Geranium
'Tiny Monster'
Hybrid mellom G. sanguineum og G. psilostemon. Setter ikke frø. Rødfiolette blomster fra
juni til september. 15-20 cm. Tett kraftig bladvekst. Trives best i godt drenert, men ikke for
tørr jord. Full sol.
kr 50,-Geranium
x cantabrigiense
'Biokovo'
Hybrid mellom G. macrorrhizum og G. dalma-
ticum. Villform fra Dalmatia. God bunndekkeplante.
Hvite blomster. 20 cm. Juli-August.
kr 40,-

Geranium
viscosissimum
Viltvoksende i vestlige deler av Nord-Amerika. Rosa blomster med
mørkere årer. Blader og stengler er tett besatt med kjertelhår. Er kjent
for å være såkalt protokjøttetende (protocarnivorous) Enzymer som
skilles ut fra kjertelhårene kan bryte ned proteiner. Det er uvisst om
plantene nyttiggjør seg dette, men egenskapen kan sannsynligvis
beskytte mot skadeinsekter. Store blomster (4 cm breie) 40-50cm.
Blomstrer juli-august. Full sol eller halvskygge. Lite antall planter å
selge i 2014.
kr 60,-
   

Rosaceae - Rosefamilien

Geum
coccineum 'Borisii'
Prakthumleblom
Velkjent, lettdyrket staude. Tuedannende
med godt dekkende bladverk. Rødoransje
blomster i juni-juli. 30-40 cm.
kr 40,-

Geum
rhodopeum


Fra Rhodope-fjellene i Bulgaria.
Tette tuer av mørkegrønne
blader. Rødoransje blomster.
35 cm. Juni-juli.
kr 40,-


Lamiaceae - Leppeblomstfamilien

Glechoma
hederacea
'Variegata'
Korsknapp
Broketbladet sort av korsknapp. Veldig fin i ampler og blomsterkasser.
Kan brukes som bunndekker, men er sterkt spredende, om enn ikke like
utpreget som den ville utgaven. Fiolette blomster på ca. 10 cm lange stengler.
kr 40,-
  Glechoma hederacea 'Variegata'    


Hinnebegerfamilien

Goniolimon
cuspidatum
  Fra Kirgisistan. Tilhører samme familie som strandrisp og fjørekoll. Rosetter av
dekorative vintergrønne blader. Tette greinete blomsterstander med rosa blomster.
De store hvite begerbladene som sitter på etter blomstringen gir langvarig prydverdi.
Blomstrer juni-august. 20 cm. Krever god drenering og full sol. Lite antall i år.
kr 70,-Steen og Wormsen Stauder
Strand, 8110 Moldjord
Tlf.: 75569673
Mobil: 41140113
E-post : trosteen@online.no

Hovedside - Neste side
Bestilling m.m.

A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z

Linkside
Bilder fra Beiarn 1 2 3 4