Stauder G

 

Galatella
linosyris
Gullasters
  Gulblomstrende kurvplante med skjermer av runde blomsterhoder som mangler randkroner.
Dufter. Ble tidligere regnet til Asterslekten. Tørketålende plante med smale blader. Krever
god drenering og full sol. Viltvoksende i store deler av Europa nord til sørlige Skandinavia.
30-50 cm. Blomstrer august-oktober.
kr 60,-


Rubiaceae - Maurefamilien

Galium
verum 'Island'
Gulmaure

Lavtvoksende form av gulmaure som stammer fra Island. 15 cm. Blomstrer juni-juli.

kr 50,-

 


Gentianaceae - Søterotfamilien


Gentiana
makinoi
Makinosøte


Japansk søteart
med opprett vekst
og store blå, smalt
klokkeformete
blomster i kranser
i den øverste delen
av stengelen. Fin
til snitt. Blomstrer
august-oktober.
50-70 cm.
kr 60,-
Gentiana
triflora
f. montana 'Alba'
Hvitblomstret form av denne
japanske arten. Opprett vekst
med blomster i flere etasjer.
Får gule blader i kalkrik jord.
40-50 cm. September-oktober.

 

Ikke før
2021

     

Gentiana
triflora f. mont. 'Alba'
x makinoi
En del av frøplantene av G.triflora m. 'Alba' har vist seg å
være hybrider med G. makinoi. Blomsterstanden ligner
mest på G. triflora, mens blomsterformen ser ut som en
mellomting. Lysere blåfarge enn G. makinoi. Blomstrer
august-oktober.
kr 60,-

 


Geraniaceae - Storkenebbfamilien

Geranium
himalayense
Praktstorkenebb

Storblomstret storkenebbart
fra Himalaya. Kraftigvoksende
og sprer seg vegetativt. Blå
blomster med rødfiolette årer.
25-35 cm.
Blomstrer juni-august.

kr 50,-
     


Geranium
macrorrhizum
'Ingversens var.'
Rosestorkenebb


Sterkt aromatisk storkenebbart.
Kraftigvoksende og god bunndekke-
staude. Lys rosa blomster.
30 cm. Juni-Juli.
kr 50,-

 

Geranium
maculatum
  Storkenebbart fra østlige Nord-Amerika. Rosalilla blomster i juni-juli som tiltrekker humler
og sommerfugler. Tuedannende vekst. Trives i full sol, men tolererer ganske mye skygge.
Trives best i godt drenert, men ikke for tørr jord. 40-60 cm.
kr 60,-


 

Geranium
'Tiny Monster'
Hybrid mellom G. sanguineum og G. psilostemon. Setter ikke frø. Rødfiolette blomster fra
juni til september. 15-20 cm. Tett kraftig bladvekst. Trives best i godt drenert, men ikke for
tørr jord. Full sol.
kr 60,-Geranium
x cantabrigiense
'Biokovo'
Hybrid mellom G. macrorrhizum og G. dalma-
ticum. Villform fra Dalmatia. God bunndekkeplante.
Hvite blomster. 20 cm. Juli-August.
kr 50,-

 

Geranium
x cantabrigiense
'Cambridge'

 

Denne hybriden har oppstått ved universitetet i Cambridge. Har kraftig rosa blomsterfarge. 20 cm.

kr 50,-

 

Geranium
sp. Coll. Sentral-Asia

Blomstene minner om engstorkenebb, men arten er mye lavere og blomstrer tidligere. Blåfiolette blomster med mørkere årer. 25 cm. Blomstrer juni-juli. Plantene er ikke
salgsklare før ettersommeren 2018.

kr 50,-
     


Rosaceae - Rosefamilien

Geum
coccineum 'Borisii'
Prakthumleblom
Velkjent, lettdyrket staude. Tuedannende
med godt dekkende bladverk. Rødoransje
blomster i juni-juli. 30-40 cm.
kr 50,-

Geum
rhodopeum


Fra Rhodope-fjellene i Bulgaria.
Tette tuer av mørkegrønne
blader. Rødoransje blomster.
35 cm. Juni-juli.
kr 50,-
     Lamiaceae - Leppeblomstfamilien

Glechoma
hederacea
'Variegata'
Korsknapp
Broketbladet sort av korsknapp. Veldig fin i ampler og blomsterkasser.
Kan brukes som bunndekker, men er sterkt spredende, om enn ikke like
utpreget som den ville utgaven. Fiolette blomster på ca. 10 cm lange stengler.
Ikke før
2021
  Glechoma hederacea 'Variegata'  

Steen og Wormsen Stauder
Nedre Beiarveien 111
Strand, 8110 Moldjord
Tlf.: 75569673
Mobil: 41140113
E-post : trosteen@online.no

Hovedside - Neste side
Bestilling m.m.

A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z

Linkside
Bilder fra Beiarn 1 2 3 4