Stauder G


Rubiaceae - Maurefamilien

Galium
verum 'Island'
Gulmaure

Lavtvoksende form av gulmaure som stammer fra Island. 15 cm. Blomstrer juni-juli.

kr 50,-

 


Gentianaceae - Søterotfamilien

Gentiana fischeri Søteart fra Altai. Danner forholdsvis
lave tuer. Klaser med blå blomster
i enden av stenglene. 15- 20 cm.
Blomstrer august-september.
Foretrekker godt drenert og gjerne
humusrik jord i full sol.

 

Ikke før 2019.

     


Gentiana
makinoi
Makinosøte


Japansk søteart
med opprett vekst
og store blå, smalt
klokkeformete
blomster i kranser
i den øverste delen
av stengelen. Fin
til snitt. Blomstrer
august-oktober.
50-70 cm.
kr 60,-
Gentiana
triflora
f. montana 'Alba'
Hvitblomstret form av denne
japanske arten. Opprett vekst
med blomster i flere etasjer.
Får gule blader i kalkrik jord.
40-50 cm. September-oktober.

 

Ikke før
2019

     

Gentiana
triflora f. mont. 'Alba'
x makinoi
En del av frøplantene av G.triflora m. 'Alba' har vist seg å
være hybrider med G. makinoi. Blomsterstanden ligner
mest på G. triflora, mens blomsterformen ser ut som en
mellomting. Lysere blåfarge enn G. makinoi. Blomstrer
august-oktober.
kr 70,-

 

Gentiana
verna
Vårsøte

 

Europeisk art med intenst blå blomster. Danner lave tette tuer. 10 cm. Blomstrer mai-juni. Krever god drenering og full sol.

kr 50,-
Geraniaceae - Storkenebbfamilien

Geranium
himalayense
Praktstorkenebb

Storblomstret storkenebbart
fra Himalaya. Kraftigvoksende
og sprer seg vegetativt. Blå
blomster med rødfiolette årer.
25-35 cm.
Blomstrer juni-august.

kr 40,-


Geranium
macrorrhizum
'Ingversens var.'
Rosestorkenebb


Sterkt aromatisk storkenebbart.
Kraftigvoksende og god bunndekke-
staude. Lys rosa blomster.
30 cm. Juni-Juli.
kr 40,-


 

Geranium
'Tiny Monster'
Hybrid mellom G. sanguineum og G. psilostemon. Setter ikke frø. Rødfiolette blomster fra
juni til september. 15-20 cm. Tett kraftig bladvekst. Trives best i godt drenert, men ikke for
tørr jord. Full sol.
kr 50,-Geranium
x cantabrigiense
'Biokovo'
Hybrid mellom G. macrorrhizum og G. dalma-
ticum. Villform fra Dalmatia. God bunndekkeplante.
Hvite blomster. 20 cm. Juli-August.
Ikke før
2019

 

Geranium
x cantabrigiense
'Cambridge'

 

Denne hybriden har oppstått ved universitetet i Cambridge. Har kraftig rosa blomsterfarge. 20 cm.

kr 40,-

 

Geranium
sp. Coll. Sentral-Asia

Blomstene minner om engstorkenebb, men arten er mye lavere og blomstrer tidligere. Blåfiolette blomster med mørkere årer. 25 cm. Blomstrer juni-juli. Plantene er ikke
salgsklare før ettersommeren 2018.

kr 50,-
     


Rosaceae - Rosefamilien

Geum
coccineum 'Borisii'
Prakthumleblom
Velkjent, lettdyrket staude. Tuedannende
med godt dekkende bladverk. Rødoransje
blomster i juni-juli. 30-40 cm.
kr 40,-

Geum
rhodopeum


Fra Rhodope-fjellene i Bulgaria.
Tette tuer av mørkegrønne
blader. Rødoransje blomster.
35 cm. Juni-juli.
kr 40,-

 

Rosaceae - Rosefamilien

Gillenia
stipulata

 

Denne arten som er mer sjeldent dyrket enn G. trifoliata stammer fra østlige USA.
Ca. 3 cm breie hvite blomster. Blomstrer juli-august. Trives best i humusrik, godt
drenert jord. 80-100 cm. Full sol eller halvskygge.

kr 80,-


Lamiaceae - Leppeblomstfamilien

Glechoma
hederacea
'Variegata'
Korsknapp
Broketbladet sort av korsknapp. Veldig fin i ampler og blomsterkasser.
Kan brukes som bunndekker, men er sterkt spredende, om enn ikke like
utpreget som den ville utgaven. Fiolette blomster på ca. 10 cm lange stengler.
kr 40,-
  Glechoma hederacea 'Variegata'  

Steen og Wormsen Stauder
Strand, 8110 Moldjord
Tlf.: 75569673
Mobil: 41140113
E-post : trosteen@online.no

Hovedside - Neste side
Bestilling m.m.

A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z

Linkside
Bilder fra Beiarn 1 2 3 4