Stauder B

Saxifragaceae - Sildrefamilien

Bergenia
purpurascens

Bergblomart fra Himalaya og
Kina. Lysfiolette blomster på
mørkerøde stengler.
25-35 cm. Mai-juni.
kr 45,-

Bergenia
cordifolia
'Rotblum'
Hjertebergblom
Bergblom med røde blomster
og blader som blir brunrøde
høst og vinter. 60 cm. Mai-juni.
kr 40,-
     
  Bergenia 'Rotblum'    


Lamiaceae - Leppeblomstfamilien
Betonica
grandiflora
Prydsvinerot
Ble tidligere regnet til slekta Stachys. Riktblomstrende og kraftigvoksende
staude fra Kaukasus. God dekkevne.
50 cm. Juli-aug.
Ikke før
2018
   


Polygonaceae - Slireknefamilien
Bistorta
major
OrmerotDanner tuer av breie, langstilkete blader
med vingekant. Rosa blomster i tette,
kjevleformete aks. Kraftigvoksende i
næringsrik, jevnt fuktig jord.
50-80 cm. Juni-august.
kr 40,-
  Bistorta major    

 

Briza
media 'Russells'

Hjertegras
Variegert form av hjertegras. Bladene er hvitstripete og det hvite kan ha en rosa tone
tidlig i vekstsesongen. Tuedannende gress som oppfører seg pent. Dekorative
hjerteformete blomsteraks. 40 cm. Blomstrer juli-august. Liker kalk. Full sol eller
halvskygge.
kr 50,-


 


Hovedside - Neste side
Bestilling m.m.

A C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z

Linkside
Bilder fra Beiarn 1 2 3 4

Steen og Wormsen Stauder
Strand, 8110 Moldjord
Tlf.: 75569673
Mobil: 41140113
E-post : trosteen@online.no